Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 21 tháng 07 năm 2018

 » Thời khóa biểu » Lê Thị Xuân

Lê Thị Xuân

Cập nhật lúc : 09:03 17/08/2017  
TKB KI1 2017-2018
Tr

Trường tiểu học số 2 Thị trấn Sịa

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

(Áp dụng từ 21/8/2017

Lớp:2/1

 

Giáo viên chủ nhiệm:..Lê Thị Xuân

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ 7

 

Sáng

 

 Toán

 Toán

Toán

Toán

SHCM

 

Toán

Chính tả

Tập đọc

chính tả

TLV

 

 

 Tập đọc

 

 

 

T*

 

 

Tập đọc

 

  Tập viết

LTVc

 SHL

 

 

KC

 

TV*

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Tv

 

 

 

 

 

 

T

 

TV*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

 

 

 

 

 

 

 

Mỗi tiết học có 40phút và nghỉ giải lao 20 phút 

 

 

 
....