Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 21 tháng 07 năm 2018

 » Thời khóa biểu » Lê Thị Xuân

Lê Thị Xuân

Cập nhật lúc : 15:04 17/08/2015  
TKB KÌ 1lần 1

Trường tiểu học số 2 Thị trấn Sịa

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1NĂM HỌC 2015.. - 2016

(Áp dụng từ 17/8/2015

Lớp:2/2

 

Giáo viên chủ nhiệm:..Lê Thị Xuân

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 Toán

 Toán

Tập đọc

Toán

Tập làm văn

 

 

 Tập đọc

 Kể chuyện

 Toán

  

Toán

 

 

Tập đọc

Chính tả

  Tập viết

LTVC

SHL

 

 

TV+

TV+

 Đạo đức

chính tả

 

 

 

 T+

 TNXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

 

 

 

 

 

 

 

Mỗi tiết học có 40phút và nghĩ giải lao 20 phút