Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 21 tháng 07 năm 2018

 » Thời khóa biểu » Lê Thị Xuân

Lê Thị Xuân

Cập nhật lúc : 09:15 23/08/2013  
Lần 1 (Áp dụng từ 18/8/2014)

Trường tiểu học số 2

Thị trấn Sịa

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
(Áp dụng từ : 18/8/2018)

Lớp: 1/2 Giáo viên: Lê Thị Xuân
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Sáng
1
 CC  Toán T. Việt  T. Việt T. Việt
2
T.Việt   T. Viêt  T.Việt T. Việt
3

T. Việt

T. Việt   Toán Toán
4
Toán T. Việt Toán TNXH SHTT
5
       Đạo đức  
Chiều
1
  Đọc sách Tiếng Việt(L)   Đọc sách 
2
  Toán (L)

Tiếng Việt(L)

  Tiếng Việt(L) 
3
         
4
         
5
         


Ghi chú:

* Buổi sáng vào học tiết 1 lúc: 07 giờ 15 
* Buổi chiều vào học tiết 1 lúc: 13 giờ 30