Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 23 tháng 01 năm 2019

 » Thời khóa biểu » Lê Thị Còn

Lê Thị Còn

Cập nhật lúc : 15:53 17/08/2015  
TKB KÌ 1lần 1

Trường tiểu học số 2 Thị trấn Sịa

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1NĂM HỌC 2015.. - 2016

(Áp dụng từ 17/8/2015

Lớp:.5/2

 

Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Còn

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

  Toán

  LTVC 

Toán

Toán

Toán

 

 

Tập đọc

 Toán

T ĐỌC 

 LTVC 

TLV

 

 

Chính tả

KC

TLV

KHoa

Địa

 

 

Đ Đ

KHoa

Sử

KT

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

 

 

 

 

 

 

 

20phút ra chơi

....