Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 28 tháng 05 năm 2015

 » Tài nguyên » Tài liệu BDTX

Tài liệu BDTX

Cập nhật lúc : 15:05 15/11/2013  

Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

Tải file

Các tin khác