Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 23 tháng 02 năm 2017

 » Tài nguyên » Tài liệu BDTX

Tài liệu BDTX

Cập nhật lúc : 15:05 15/11/2013  

Kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm

Tải file

Các tin khác