Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 17 tháng 12 năm 2018

 » Tài nguyên » Gốc Âm nhạc

Gốc Âm nhạc

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Em yêu giờ học thể dục

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tay em đưa lên đưa xuống nhịp nhàng,.....

Giai điệu Xanh (Hoàng Lý)

Lên xanh lên xanh, những hàng cây em trồng lên nhanh,.....

Làm anh (Công Lý)

Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa, với em gái bé......

Hành khúc tiểu học số 2 Thị trấn Sịa

Cùng đến nơi đây đẻ thấy yêu thương đi vào từng trang sách nhỏ,.......