Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 19 tháng 03 năm 2019

 » Tài nguyên » Công văn từ SGD

Công văn từ SGD

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Công văn Số: 1771 /SGDĐT-TTr V/v Hướng dẫn nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2013 - 2014

Kính gửi:                      - Các Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;                     - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;                     - Hiệu trưởng các Trường cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp                     - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân các đơn...

Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014

Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên        Ngày 03/7/2013 UBND tỉnh ra Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm...

Tăng cường đảm bảo VSATTP, phòng chống dịch bệnh năm 2013

     Kính gửi:      - Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/Thị xã/ thành phố;     - Lãnh đạo các trường học, các đơn vị trực thuộc.         Hiện nay tình hình dịch bệnh trên toàn quốc...

Hướng dẫn hồ sơ thi đua khen thưởng năm học 2012-2013

       Kính gởi: - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc        Để thực hiện tốt công tác Thi đua khen thưởng năm học 2012 – 2013, đặc biệt là tránh sai sót các...

Thông báo kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 5 cấp tỉnh năm học 2012-2013

       Thực hiện quy trình chỉ đạo năm học 2012 - 2013, ngày 18 tháng 4 năm 2013 tại Trường Tiểu học Quang Trung, thành phố Huế, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế tổ chức kỳ thi học...