Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 23 tháng 01 năm 2019

 » Tài nguyên » Công văn từ PGD

Công văn từ PGD

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014 (tệp đính kèm)

Lịch học chính trị hè 2013 - 2014

Lịch học chính trị hè 2013 - 2014 (Tệp đính kèm)

Mẫu biên bản thi Học kỳ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           KỲ THI ……………. NĂM HỌC ……………….. KHOÁ NGÀY ……………..  Hội đồng coi thi: Trường ……………………………   BIÊN BẢN PHIÊN HỌP BAN LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG COI THI         1. Thời gian:...

ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI ÔN TẬP HỘI THI CHỈ HUY ĐỘI GIỎI, PHỤ TRÁCH SAO GIỎI

1. Anh Kim Đồng bị trúng đạn và hy sinh tại đâu? a. Tại suối Lênin, Hà Quảng – Cao Bằng               b. Tại núi Lênin, Hà Quảng – Cao Bằng c. Tại suối Lênin, Thôn Nà Mạ - xã Trường Hà   ...

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013

      Thực hiện kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 11/3/2013 của UBND huyện, kế hoạch số 586/KH-SGDĐT ngày 01/4/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013. Phòng Giáo dục...

Phòng chống đuối nước cho trẻ Mầm non, học sinh bậc Tiểu học và Trung học cơ sở.

           Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Phòng chống đuối nước trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2015, Kế...