Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 23 tháng 01 năm 2019

 » Tài nguyên » Công văn đơn vị

Thông báo

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Lịch trực tết Giáp Ngọ - 2014

Kính đề nghị CB - GV - Nv chấp hành đúng thời gian trực * Sáng nhận bàn giao lúc 07 giờ 00 * Trực cơ quan 24/24 giờ * Vệ sinh phòng trực sạch sẽ, giải quyết các việc trong điều...