Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 10 năm 2018

 » Tài nguyên » Công văn đơn vị

Công văn đơn vị

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Danh sách lớp theo cổng thông tin điện tử

Quý thầy cô tải file về, chọn  sheet lớp của mình để in

Danh sách lớp (Mẫu 1 PT)

Quý thầy cô tải file về, lọc danh sách học sinh của lớp mình,....

Mẫu Lịch báo giảng

Quý thầy cô Tải file mẫu về cập nhật thông tin vào theo mẫu * Muốn đưa file lên:  Quý thầy cô vào th-ttsia2.quangdien.thuathienhue.edu.vn/admin, đăng nhập vào hệ thống: Chọn Đọc nội dung từ file/ chọn tệp tin (mẫu lịch báo...

Lịch trực tết Giáp Ngọ - 2014

Kính đề nghị CB - GV - Nv chấp hành đúng thời gian trực * Sáng nhận bàn giao lúc 07 giờ 00 * Trực cơ quan 24/24 giờ * Vệ sinh phòng trực sạch sẽ, giải quyết các việc trong điều...