Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 06:57 17/09/2018  

Tuần 38 năm 2018
Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/09/2018)

Chào cờ, trực báo tuần 5 trường lớp

Học chương trình tuần 5

Vệ sinh phong quang trường lớp

Học chương trình tuần 5

Thứ Ba
(18/09/2018)

Vệ sinh phong quang trường lớp

Học chương trình tuần 5

Vệ sinh phong quang trường lớp

Học chương trình tuần 5

Thứ Tư
(19/09/2018)

Vệ sinh phong quang trường lớp

Học chương trình tuần 5

Vệ sinh phong quang trường lớp

Học chương trình tuần 5

Trù bị Hội Nghị cán bộ CC, VC ( 4 giờ)

Thứ Năm
(20/09/2018)

Vệ sinh phong quang trường lớp

Học chương trình tuần 5

Vệ sinh phong quang trường lớp

Học chương trình tuần 5

Thứ Sáu
(21/09/2018)

Vệ sinh phong quang trường lớp

Học chương trình tuần 5

Vệ sinh trường lớp

Học chương trình tuần 5

Thứ Bảy
(22/09/2018)

Vệ sinh trường lớp ( 5/1 

HỘI NGHỊ  CBCC,VC ( 7 giờ 15' ) 

Chủ Nhật
(23/09/2018)