Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 19 tháng 03 năm 2019

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 07:55 18/03/2019  

Tuần 12 năm 2019
Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/03/2019)

Chào cờ, họp giao ban

Dạy học tuần 28,. duyệt chương trình dạy học

Dạy học tuần 28

Thứ Ba
(19/03/2019)

Dạy học tuần 28

Dạy học tuần 28

Thứ Tư
(20/03/2019)

Dạy học tuần 28

Dạy học tuần 28

sinh hoạt chuyên môn huyện : Tin học ( Quảng Ngạn) , ANh văn ( Quảng Phú 2)

Thứ Năm
(21/03/2019)

Dạy học tuần 28

Dạy học tuần 28- Dự giờ tiết 1 ( cô Trình- GV toàntrường)

Thứ Sáu
(22/03/2019)

Dạy học tuần 28, Kiểm tra giữa kì 2 khối 5 ( môn Tiếng Việt, Toán)

Dạy học tuần 28,  Kiểm tra giữa kì 2 khối 4 ( môn Tiếng Việt, Toán)

Thứ Bảy
(23/03/2019)

Chấm bài kiểm tra GHKII

Báo cáo chất lượng GHKII

Chủ Nhật
(24/03/2019)