Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 21 tháng 07 năm 2018

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 14:44 29/05/2018  

Tuần 22 năm 2018
Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 03/06/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(28/05/2018)

Hoàn thành hồ sơ thi đua 

Hoàn thành hồ sơ thi đua

Thứ Ba
(29/05/2018)

xét hồ sơ thuyên chuyển

Hoàn thành các văn bản cuối năm

Thứ Tư
(30/05/2018)

Hoàn thành các văn bản cuối năm

Thứ Năm
(31/05/2018)

Nhận học bổng HS nghèo

Họp  Hiệu trưởng cuối năm

Thứ Sáu
(01/06/2018)

Chuẩn bị hậu cần tham quan

Tham quan 

Thứ Bảy
(02/06/2018)
Chủ Nhật
(03/06/2018)