Thứ Hai, 20/08/2018

Buổi sáng

Chào cờ, họp giao ban,  Dạy học Tuần 1

Phát áo quân lớp 1

Buổi chiều

Dạy học, , tráng hoang lễ

Thứ Ba, 21/08/2018

Buổi sáng

Dạy học

Buổi chiều

Dạy học

Thứ Tư, 22/08/2018

Buổi sáng

Dạy học

Buổi chiều

Dạy học, họp ban chấp hành hội cha mẹ học sinh

Thứ Năm, 23/08/2018

Buổi sáng

Dạy học, họp ban chấp hành hội cha mẹ học sinh

Buổi chiều

Dạy học

Thứ Sáu, 24/08/2018

Buổi sáng

Dạy học

Buổi chiều

Dạy học

Thứ Bảy, 25/08/2018

Buổi sáng

Họp hội cha mẹ học sinh