Thứ Hai, 15/10/2018

Buổi sáng

Chào cờ, Phối hợp Công ty Hon đa, công an huyện Quảng điền  thực hiện chương trình  "Nụ cười cho bé" với an toàn giao thông:

Dạy học tuần 9

Buổi chiều

Dạy học tuần 9,

Họp bóng đá vui tại Phong giáo dục

Thứ Ba, 16/10/2018

Buổi sáng

Dạy học tuần 9

Buổi chiều

Dạy học tuần 9

Thứ Tư, 17/10/2018

Buổi sáng

Dạy học tuần 9, Thi giáo viên giỏi cấp trường (thầy Thắng)

Buổi chiều

Dạy học chương trình tuần 9, dự giờ cô Phượng

Bồi dưỡng Tin học 

Thứ Năm, 18/10/2018

Buổi sáng

Dạy học tuần 9

Buổi chiều

Dạy học tuần 9

Thứ Sáu, 19/10/2018

Buổi sáng

Dạy học tuần 9

Buổi chiều

Dạy học tuần 9,

Bồi dưỡng môn Tiếng Anh

Thứ Bảy, 20/10/2018

Buổi sáng

Sinh hoạt chuyện môn

Bồi dưỡng cờ vua, vẽ tranh, viết chữ đẹp.

Buổi chiều

Bồi dưỡng Toán, Tiếng Việt

Chủ Nhật, 21/10/2018

Buổi sáng

Bóng đá vui tại Trường Trung học cơ sở Đặng Dung  20 học sinh nam nữ, (GV phụ trách: t Thắng, t Học, Tài, Hoài Thư).