Thứ Hai, 18/03/2019

Buổi sáng

Chào cờ, họp giao ban

Dạy học tuần 28,. duyệt chương trình dạy học

Buổi chiều

Dạy học tuần 28

Thứ Ba, 19/03/2019

Buổi sáng

Dạy học tuần 28

Buổi chiều

Dạy học tuần 28

Thứ Tư, 20/03/2019

Buổi sáng

Dạy học tuần 28

Buổi chiều

Dạy học tuần 28

sinh hoạt chuyên môn huyện : Tin học ( Quảng Ngạn) , ANh văn ( Quảng Phú 2)

Thứ Năm, 21/03/2019

Buổi sáng

Dạy học tuần 28

Buổi chiều

Dạy học tuần 28- Dự giờ tiết 1 ( cô Trình- GV toàntrường)

Thứ Sáu, 22/03/2019

Buổi sáng

Dạy học tuần 28, Kiểm tra giữa kì 2 khối 5 ( môn Tiếng Việt, Toán)

Buổi chiều

Dạy học tuần 28,  Kiểm tra giữa kì 2 khối 4 ( môn Tiếng Việt, Toán)

Thứ Bảy, 23/03/2019

Buổi sáng

Chấm bài kiểm tra GHKII

Buổi chiều

Báo cáo chất lượng GHKII