Thứ Hai, 19/02/2018

Buổi sáng

- CBGVNV+ HS nghỉ tết Mậu Tuất.

- Trực cơ quan

Buổi chiều

- CBGVNV + HS nghỉ tết

- Trực cơ quan

Thứ Ba, 20/02/2018

Buổi sáng

- CBGVNV + HS nghỉ tết

- Trực cơ quan

Buổi chiều

- CBGVNV + HS nghỉ tết

- Trực cơ quan

Thứ Tư, 21/02/2018

Buổi sáng

- Dạy học theo chương trình, thời gian biểu tuần 25 (TT)

- Nắm tình tình CBGVNV+ HS đầu năm

- Tham dự gặp mặt đầu năm ở UBND TT sịa ( HT)

Buổi chiều

- Dạy học theo chương trình, TGB tuần 25 ( TT)

- Nắm tình hình CBGVNV + HS đầu năm.

Thứ Năm, 22/02/2018

Buổi sáng

- Dạy học theo CT,TGB

Buổi chiều

- Dạy học theo CT,TGB

Thứ Sáu, 23/02/2018

Buổi sáng

- Dạy học theo CT,TGB.

- Tham dự giao lưu đầu năm do Hội đồng Đội huyện tổ chức.

Buổi chiều

- Dạy hoc theo CT,TGB

Thứ Bảy, 24/02/2018

Buổi sáng

- Họp Chi Bộ

- Họp Hội đồng sư phạm

Buổi chiều

- Nghỉ

Chủ Nhật, 25/02/2018

Buổi sáng

- Tổ chức cho học sinh tham gia bóng đá cụm.