Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 23 tháng 01 năm 2019

 » Thư viện ảnh » Ảnh về trường

Ảnh về trường

 • 21919484_492966161069345_4836724_n

 • 6

 • 21935671_492966084402686_1981945327_n

 • 21942451_492966114402683_1777934947_n (1)

 • 204.doc

 • Dâng hương tại nhà lưu niệm Nguyễn Chí Thanh

 • Hội thi múa hát sân trường

 • 21979532_492966047736023_1670371269_n

 • 21919152_492966384402656_1314857266_n

 • Hội thi múa hát sân trường

 • Hội thi múa hát sân trường

 • Một buổi lao động vệ sinh

 • 21942451_492966114402683_1777934947_n

 • 21919083_492962861069675_1299209111_n

 • Hội thi múa hát sân trường

 • Một buổi chào cờ

 • 3_6_jpg

 • Hội thi múa hát sân trường

 • Hội thi múa hát sân trường

 • Đoàn HS giỏi tham quan Bảo Tàng Hồ Chí Minh

 • 4_0_jpg

 • 3_3_jpg

 • Hội thi

 • 2_8_jpg

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Đoàn HS giỏi tham quan Bảo Tàng Hồ Chí Minh

 • Hội thi

 • Đoàn HS giỏi tham quan Bảo Tàng Hồ Chí Minh

 • Hội thi

 • Đoàn HS giỏi tham quan TTVH Huyền Trân

 • Hội thi

 • Kỷ niệm 10 năm FFAV hoạt động tại Việt Nam

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Đoàn HS giỏi tham quan TTVH Huyền Trân

 • Kỷ niệm 10 năm FFAV hoạt động tại Việt Nam

 • Kỷ niệm 10 năm FFAV hoạt động tại Việt Nam

 • Hội thi

 • Hoạt động đọc sách tại Thư viện Thân thiện

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Hoạt động đọc sách tại Thư viện Thân thiện

 • Hoạt động đọc sách tại Thư viện Thân thiện

 • Hội thi

 • Hoạt động đọc sách tại Thư viện Thân thiện

 • Lễ Tổng kết - Phát thưởng

 • Lễ Tổng kết - Phát thưởng

 • Hội thi

 • Lễ Tổng kết - Phát thưởng

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Lễ Tổng kết - Phát thưởng

 • Hội thi

 • Lễ Tổng kết - Phát thưởng

 • Hội thi

 • Lễ Tổng kết - Phát thưởng

 • Lễ Tổng kết - Phát thưởng

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Lễ Tổng kết - Phát thưởng

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Lễ Tổng kết - Phát thưởng

 • Lễ Tổng kết - Phát thưởng

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Lễ Tổng kết - Phát thưởng

 • Hội thi

 • Lễ Tổng kết - Phát thưởng

 • Hội thi

 • Lễ Tổng kết - Phát thưởng

 • Lễ Tổng kết - Phát thưởng

 • 4_9_jpg

 • Đại hội Liên Đội 2013 - 2014

 • Đại hội Liên Đội 2013 - 2014

 • 2_5_jpg

 • Đại hội Liên Đội 2013 - 2014

 • Đại hội Liên Đội 2013 - 2014

 • 4_5_jpg

 • 4_6_jpg

 • Đại hội Liên Đội 2013 - 2014

 • Hội thi

 • 1_2_jp_1.1_2_jpg

 • 1_1_jp_1.1_1_jpg

 • Đại hội Liên Đội 2013 - 2014

 • Thầy giáo hiệu trưởng đọc diễn văn Khai giảng năm học mới

 • 1_9_jpg

 • Đại hội Liên Đội 2013 - 2014

 • 5_0_jpg

 • Học sinh phát biểu cảm tưởng trong Lễ Khai giảng

 • Văn nghệ chào mừng Khai giảng năm học mới

 • Hội thi

 • 2_2_jpg

 • Đại hội Liên Đội 2013 - 2014

 • Hội thi

 • Đại hội Liên Đội 2013 - 2014

 • img 8829_1

 • Hội thi

 • 2_4_jpg

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Đọc thư của Chủ tịch nước trong Lễ Khai giảng

 • 4_4_jpg

Các mục ảnh khác